Etäkauppa

Etäkaupan ehdot

Etämyynti

* Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa sopimus tehdään etäviestimien avulla, ilman että ostaja ja myyjä ovat samanaikaisesti läsnä.

* Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on ennakkoon tutustunut ajoneuvoon myyjäliikkeessä ja saanut tarjouksen kaupan kohteesta.

* Mikäli etäkaupan ehdot täyttyvät, asiakkaalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa ostetun ajoneuvon tai tuotteen vastaanottamisesta.

Palautusoikeus

* Jos asiakas haluaa peruuttaa kaupan, hänen on ilmoitettava kaupan peruuttamisesta Sata-Auto Oy:n toimipisteeseen.

* Palautusoikeus koskee vain yksityiskäyttöön hankittua autoa.

* Palautusoikeus ei koske elinkeinoharjoittajan hankkimaa, ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua autoa.

* Palautettavan auton tulee olla teknisesti ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle luovutettaessa.

* Asiakkaan koeajoksi katsotaan maksimissaan 100km. Mikäli palautettavalla ajoneuvolla on ajettu enemmän ilmoitettaessa kaupan purusta, on myyjäliikkeellä oikeus periä ylimenevistä kilometreistä korvaus 0,2€/km. Sovitun kaupan purun jälkeen ajoneuvolla ei saa ajaa muita ajoja, kuin siirtää ajoneuvo takaisin myyjäliikkeen haltuun sovittuun paikkaan.

Miten toimit?

* Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon asiakkaalle luovuttanut.
Mahdolliset pesu- ym. puhdistuskustannukset vähennetään palautettavasta summasta.

* Auton mukana tulee olla kaikki autoon kuuluvat asiakirjat, vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet ja avaimet.

* Sata-Auto tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että auto täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot.

* Ostajalle ei palauteta ajoneuvon tai tuotteen siirto-, kuljetus- tai muita kuluja.

* Jos tuote ei ole samassa kunnossa kuin kaupantekohetkellä ja/tai kaikkia asiakirjoja, varusteita ja avaimia ei palauteta, palautettavasta kauppasummasta vähennetään ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa ja puuttuvista asiakirjoista, varusteista ja avaimista mahdollisesti koituvat kulut.

Kaupanpurku

* Jos ajoneuvo tai tuote on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa ajoneuvon tai tuotteen arvonalennus.

* Sata-Auto Oy palauttaa auton kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla.

* Mikäli autossa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.).

* Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä auton palautuksesta.

* Jos Sata-Auto Oy huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on Sata-Auto Oy:llä oikeus hakea tuotteen palauttaneelta ostajalta takaisin ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa.

Ota yhteyttä

Sata-Auto Oy
myynti@sata-auto.fi